Please Login To Continue

संपूर्ण वार्षिक चालू 2018 : कोर्स बद्दल माहिती

Lesson 1 of 99 • 185 upvotes • 7:04mins

Avatar

Durgesh Makwan

वार्षिक चालू घडामोडी 2018 या कोर्स बद्दल संपूर्ण माहिती.

Continue on app
1

संपूर्ण वार्षिक चालू 2018 : कोर्स बद्दल माहिती

7:04mins

2

जानेवारी 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 1)

15:00mins

3

जानेवारी 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 2)

12:05mins

4

जानेवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 1)

13:06mins

5

जानेवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 2)

13:02mins

6

जानेवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 3)

12:33mins

7

जानेवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 1)

11:02mins

8

जानेवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 2)

12:31mins

9

जानेवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 3)

12:31mins

10

जानेवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 4)

12:01mins

11

जानेवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 5)

12:30mins

12

जानेवारी 2018 : पर्यावरण विषयक घडामोडी

11:33mins

13

जानेवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 1)

11:07mins

14

जानेवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 2)

11:31mins

15

जानेवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 3)

12:15mins

16

जानेवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 4)

11:01mins

17

जानेवारी 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 1)

10:07mins

18

जानेवारी 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 2)

10:17mins

19

जानेवारी 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 3)

12:12mins

20

जानेवारी 2018 : पुरस्कार आणि पुस्तके विषयक घडामोडी

11:31mins

21

जानेवारी 2018 : क्रीडा घडामोडी

7:35mins

22

जानेवारी 2018 : महाराष्ट्रातील घडामोडी (भाग 1)

12:02mins

23

जानेवारी 2018 : महाराष्ट्रातील घडामोडी (भाग 2)

10:32mins

24

जानेवारी 2018 : व्यक्ति विशेष

12:04mins

25

फेब्रुवारी 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 1)

13:00mins

26

फेब्रुवारी 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 2)

12:05mins

27

फेब्रुवारी 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 3)

12:30mins

28

फेब्रुवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 1)

12:30mins

29

फेब्रुवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 2)

12:33mins

30

फेब्रुवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 3)

12:01mins

31

फेब्रुवारी 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 4)

12:07mins

32

फेब्रुवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 1)

12:32mins

33

फेब्रुवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 2)

12:01mins

34

फेब्रुवारी 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 3)

13:30mins

35

फेब्रुवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 1)

12:03mins

36

फेब्रुवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 2)

12:01mins

37

फेब्रुवारी 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 3)

12:02mins

38

फेब्रुवारी 2018 : महाराष्ट्रातील घडामोडी (भाग 1)

12:20mins

39

फेब्रुवारी 2018 : महाराष्ट्रातील घडामोडी (भाग 2)

13:03mins

40

फेब्रुवारी 2018 : पर्यावरणीय घडामोडी (भाग 1)

12:01mins

41

फेब्रुवारी 2018 : पर्यावरणीय घडामोडी (भाग 2)

13:01mins

42

फेब्रुवारी 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 1)

12:31mins

43

फेब्रुवारी 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 2)

11:01mins

44

फेब्रुवारी 2018 : पुरस्कार, पुस्तके व क्रीडा घडामोडी

12:17mins

45

फेब्रुवारी 2018 : भारतातील घडामोडी (भाग 1)

13:01mins

46

फेब्रुवारी 2018 : भारतातील घडामोडी (भाग 2)

12:30mins

47

फेब्रुवारी 2018 : भारतातील घडामोडी (भाग 3)

12:46mins

48

फेब्रुवारी 2018 : व्यक्ती विशेष

12:12mins

49

मार्च 2018 : राजकीय घडामोडी

12:08mins

50

मार्च 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 1)

12:21mins

51

मार्च 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 2)

12:02mins

52

मार्च 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 3)

12:20mins

53

मार्च 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 1)

12:02mins

54

मार्च 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 2)

13:31mins

55

मार्च 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 1)

12:05mins

56

मार्च 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 2)

12:32mins

57

मार्च 2018 : पर्यावरणीय घडामोडी (भाग 1)

13:01mins

58

मार्च 2018 : पर्यावरणीय घडामोडी (भाग 2)

13:31mins

59

मार्च 2018 : पुरस्कार व क्रीडा घडामोडी (भाग 1)

12:40mins

60

मार्च 2018 : पुरस्कार व क्रीडा घडामोडी (भाग 2)

12:21mins

61

मार्च 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 1)

13:02mins

62

मार्च 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 2)

12:01mins

63

मार्च 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी (भाग 3)

12:31mins

64

मार्च 2018 : महाराष्ट्रातील व इतर घडामोडी (भाग 1)

10:32mins

65

मार्च 2018 : महाराष्ट्रातील व इतर घडामोडी (भाग 2)

11:10mins

66

मार्च 2018 : व्यक्तिविशेष

11:32mins

67

एप्रिल 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 1)

12:05mins

68

एप्रिल 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 2)

13:54mins

69

एप्रिल 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 1)

12:31mins

70

एप्रिल 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 2)

12:42mins

71

एप्रिल 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 1)

11:10mins

72

एप्रिल 2018 : राजकीय घडामोडी (भाग 2)

12:20mins

73

एप्रिल 2018 : पर्यावरणीय घडामोडी

12:32mins

74

एप्रिल 2018 : विज्ञान व तंत्रज्ञान घडामोडी

13:42mins

75

एप्रिल 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 1)

13:01mins

76

एप्रिल 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 2)

11:02mins

77

एप्रिल 2018 : महाराष्ट्रातील व इतर घडामोडी (भाग 1)

13:03mins

78

एप्रिल 2018 : महाराष्ट्रातील व इतर घडामोडी (भाग 2)

12:31mins

79

एप्रिल 2018 : व्यक्तिविशेष

12:01mins

80

मे 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 1)

12:02mins

81

मे 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 2)

12:37mins

82

मे 2018 : आर्थिक घडामोडी (भाग 3)

13:02mins

83

मे 2018 : राजकीय घडामोडी

12:02mins

84

मे 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 1)

12:31mins

85

मे 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 2)

13:22mins

86

मे 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 3)

12:07mins

87

मे 2018 : सामाजिक घडामोडी (भाग 4)

13:16mins

88

मे 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 1)

12:31mins

89

मे 2018 : जागतिक घडामोडी (भाग 2)

11:10mins

90

Electoral Reform in INDIA (Part 1)

9:20mins

91

Electoral Reform in INDIA (Part 2)

9:02mins

92

Electoral Reform in INDIA (Part 3)

9:05mins

93

All about ELECTIONS in INDIA (Part 1)

8:30mins

94

All about ELECTIONS in INDIA (Part 2)

8:31mins

95

All about ELECTIONS in INDIA (Part 3)

9:04mins

96

All about ELECTIONS in INDIA (Part 4)

9:04mins

97

All about ELECTIONS in INDIA (Part 5)

8:33mins

98

Special Category Sates in INDIA (Part 1)

8:30mins

99

Special Category Sates in INDIA (Part 2)

7:03mins

Crack MPSC with Unacademy

Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators
Structured syllabus
Structured syllabus
Daily live classes
Daily live classes
Ask doubts
Ask doubts
Tests & practice
Tests & practice

More from Durgesh Makwan

thumbnail
MarathiIndian Polity & Governance

Discussion on Election Process in India Part - II

Durgesh Makwan

Similar Plus Courses

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app