Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
व्यवसायिक समाजकार्याचा इतिहास व तत्त्वज्ञान
108 plays

More
समाजकार्य या विषयाबद्दल माहिती अभ्यासत असताना समाजकार्य संबंधित इतिहास आणि व्यावसायिक समाजकार्य संदर्भात चे तत्त्वज्ञान यांची देखील माहिती घेणे परिक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक आहे या घटकांचा स्पष्टीकरणासह अभ्यास करण्यासाठी हा व्हिडीओ बघणे आवश्यक आहे.

Durgesh Makwan is teaching live on Unacademy Plus

Durgesh Makwan
Top Educator, Highest Views & Followers in Unacademy MPSC Category / PLUS Educator / Easy Explanation on MPSC Exam topics.

Comments
(1)
U
Unacademy user
AR
Firka vikas project -1946/1956 .which one is correct. plz reply
Durgesh Makwan
10 months ago
1946