Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
समाजकार्याच्या संशोधन पद्धती
188 plays

More
समाजकार्याच्या अभ्यासांमध्ये समाजकार्याची संशोधन पद्धती समजून घेणे आवश्यक आहे यामध्ये समाजकार्य संशोधन म्हणजे काय, समाजकार्य संशोधनाचे उद्देश, समाजकार्यात संशोधनाचे प्रकार, आणि समाज कार्यात संशोधनाचे महत्त्व काय आहे हे परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचे आहे हा घटक अभ्यासण्यासाठी हा व्हिडीओ बघणे महत्त्वाचे आहे.

Durgesh Makwan is teaching live on Unacademy Plus

Durgesh Makwan
Top Educator, Highest Views & Followers in Unacademy MPSC Category / PLUS Educator / Easy Explanation on MPSC Exam topics.

Comments
U
Unacademy user
Power House of cell : Mitochondria