Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (बाबासाहेब)
83 plays

More
समाजकार्याबद्दल माहिती चा अभ्यास करताना समाजसुधारक अभ्यासणे देखील महत्त्वाचे आहे या व्हिडिओमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दल परीक्षेच्या दृष्टीने संपूर्ण आवश्यक माहितीचा आढावा घेण्यात आलेला आहे.

Durgesh Makwan
Top Educator, Highest Views & Followers in Unacademy MPSC Category / PLUS Educator / Subscribe for Easy Explanation on MPSC Exam topics.

Comments
U
Unacademy user
A
Concepts have got crystal clear after your explanation,thanx sir