Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
स्वामी दयानंद सरस्वती
162 plays

More
समाजकार्याच्या अभ्यासांमध्ये समाजसुधारकांचा अभ्यास देखील महत्त्वाचा आहे यामध्ये परीक्षेच्या दृष्टीने स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या संदर्भात माहिती अभ्यासण्यासाठी हा व्हिडीओ बघणे आवश्यक.

Durgesh Makwan
Top Educator with Highest (Watch time ǀ Views ǀ Followers), PLUS Educator, World Changer Awardee, Learn Easy Explanation on MPSC Exam Topic

Comments
U
Unacademy user