Company Logo

Important - Physical Geography of Maharashtra (in Marathi)

Lesson 10 of 17 • 154 upvotes • 7:32 mins

Durgesh Makwan

Important facts of Physical Geography of Maharashtra महाराष्ट्रातील कोकणातील खाड्या उतरत्या क्रमाने, नदी खोर्यांचे विभाजन करणाऱ्या पर्वतरांगा, जिल्हा नुसार लाभलेला समुद्र किनारा.