Please Login To Continue

मूलभूत हक्क

Lesson 1 of 5 • 535 upvotes • 8:14mins

Avatar

Subhash Pawar

भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांचे स्वरुप त्यांची वैशिष्ट्ये, ते कशाप्रकारे लागू होतात ,ते निलंबित करण्यात आल्यास कशाप्रकारे पुनर्प्राप्त करता येतात ,राज्यसंस्थेची व्याख्या न्यायिक पुनर्विलोकन, यांच्या बद्दल माहिती या व्हिडिओ मध्ये देण्यात आलेली आहे.

Continue on app
1

मूलभूत हक्क

8:14mins

2

मूलभूत हक्कांचे प्रकार ( समानतेचा हक्क कलम 14 ते 18).

11:10mins

3

मूलभूत हक्कांचे प्रकार (स्वातंत्र्याचा हक्क 19 ते 22)

9:41mins

4

स्वातंत्र्याचा हक्क कलम 20, 21, 22.

11:09mins

5

मूलभूत हक्कांचे प्रकार (शोषणाविरुद्धचा हक्क व धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क)

10:26mins

Crack MPSC with Unacademy

Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators
Structured syllabus
Structured syllabus
Daily live classes
Daily live classes
Ask doubts
Ask doubts
Tests & practice
Tests & practice

More from Subhash Pawar

thumbnail
MarathiIndian Polity & Governance

Indian Judicial System.

Subhash Pawar

Similar Plus Courses

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app