Company Logo

वनस्पतीचे वर्गीकरण

Lesson 2 of 23 • 71 upvotes • 8:32 mins

Swarashri Wagh

सायंन्स या विषयातील जीवशास्त्र या भागातील वनस्पतीचे वर्गीकरण याबद्दल माहिती सांगितली आहे .ही माहिती थोडक्यात देण्यात आली आहे.याबद्दलची सविस्तर माहिती आगामी येणार्या माज़्या कोर्स मधे देणार आहे.तरी सर्वांनी unacademy plus subscription घ्यावे.

1

प्रकाश

7:32 mins

2

वनस्पतीचे वर्गीकरण

8:32 mins

3

रक्ताभिसरण संस्था

8:42 mins

4

उष्णता

9:28 mins

5

एम.पी.एस.सी च्या एक्साइज पूर्व परीक्षा 2019मधे प्रतिरोधकावर येऊन गेलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

7:52 mins

6

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील प्रकाश या संकल्पनेवरील प्रश्नाचे विश्लेषण

8:13 mins

7

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील ध्वनी या प्रकरणातील प्रश्नाचे विश्लेषण

8:46 mins

8

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील अणू व मिलर निर्देशांक यावरील प्रश्नाचे विश्लेषण

6:51 mins

9

प्रकाश व महत्त्वाच्या संकल्पना

10:22 mins

10

उष्णता व त्यावर आधारित संकल्पना

9:12 mins

11

मेंदू व त्याचे भाग व कार्य

8:28 mins

12

आवर्तसारणी

9:03 mins

13

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिकशास्त्र या तील प्रश्ना चे विश्लेषण

9:35 mins

14

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील जीवशास्त्र या विषयातील प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

8:24 mins

15

2019 exise inspector च्या परीक्षेतील प्रश्नाचे स्पष्टिकरण

10:04 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

17

महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2019मधील भौतिकशास्त्र तील प्रश्नचे स्पष्टीकरण

8:35 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

18

Psi/sti च्या जुन्या 2017/2013 मधील प्रश्नाचे विश्लेशण

10:16 mins

16

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8:20 mins

19

Psi/sti पूर्व परिक्षेत येउन गेलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

9:23 mins

20

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा जीवशास्त्राच्या प्रश्ना चे विश्लेषण

8:25 mins

warningNo internet connection