Company Logo

Lessons

23 lessons • 2h 36m

प्रकाश

7m 32s

वनस्पतीचे वर्गीकरण

8m 32s

रक्ताभिसरण संस्था

8m 42s

उष्णता

9m 28s

एम.पी.एस.सी च्या एक्साइज पूर्व परीक्षा 2019मधे प्रतिरोधकावर येऊन गेलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

7m 52s

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील प्रकाश या संकल्पनेवरील प्रश्नाचे विश्लेषण

8m 13s

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिक शास्त्रातील ध्वनी या प्रकरणातील प्रश्नाचे विश्लेषण

8m 46s

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील अणू व मिलर निर्देशांक यावरील प्रश्नाचे विश्लेषण

6m 51s

प्रकाश व महत्त्वाच्या संकल्पना

10m 22s

उष्णता व त्यावर आधारित संकल्पना

9m 12s

मेंदू व त्याचे भाग व कार्य

8m 28s

आवर्तसारणी

9m 03s

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील भौतिकशास्त्र या तील प्रश्ना चे विश्लेषण

9m 35s

2019 संयुक्त पूर्व परीक्षा मधील जीवशास्त्र या विषयातील प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

8m 24s

2019 exise inspector च्या परीक्षेतील प्रश्नाचे स्पष्टिकरण

10m 04s

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8m 20s

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8m 20s

महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2019मधील भौतिकशास्त्र तील प्रश्नचे स्पष्टीकरण

8m 35s

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8m 20s

Psi/sti च्या जुन्या 2017/2013 मधील प्रश्नाचे विश्लेशण

10m 16s

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नांचेविश्लेषण

8m 20s

Psi/sti पूर्व परिक्षेत येउन गेलेल्या प्रश्नाचे स्पष्टीकरण

9m 23s

महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा जीवशास्त्राच्या प्रश्ना चे विश्लेषण

8m 25s

warningNo internet connection