Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - वर्ग -६ विषय विज्ञान

Apr 19, 2021 • 1h

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान या विषयाची संपूर्ण माहिती क्रमिक पुस्तकातून शिकवणार आहे ,जी परीक्षाभिमुख आहे.विज्ञान विषयाला समजून घेण्यासाठी क्रमिक येणे आवश्यक आहे

MarathiState Board Summary
Thumbnail
warningNo internet connection