Please Login To Continue

कृषी विषयक अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती ..

Lesson 1 of 27 • 81 upvotes • 12:15mins

Avatar

Kishor Khedkar

कृषी घटक ... विविध परीक्षासाठी असणारा कृषी विषयक अभ्यासक्रम व परिक्षा पद्धती .

Continue on app
1

कृषी विषयक अभ्यासक्रम व परीक्षा पद्धती ..

12:15mins

2

महाराष्ट्राची कृषी विषयक प्रमुख माहीती .

12:15mins

3

पिकाची उगमस्थांने ,क्रमवारी देश्याची व राज्याची , संशोधन क्रेंद , मृदा इत्यादी माहिती .

11:48mins

4

शेतीचे प्रकार , पिक पध्दती व शेतीचे हंगाम .

11:48mins

5

पिक उत्पादनाच्या क्रात्या, पिकाचे प्रकार व जमीन मशागत पद्धती .

11:31mins

6

कृषि हवामान विभाग .

10:51mins

7

पोषद्रव्ये ( खनिजे) .

11:31mins

8

पोषकद्रव्ये भाग २ .

11:51mins

9

बियाणे व खते .

10:26mins

10

प्रमुख पिके .( तृणधान्ये ) .

13:13mins

11

तृणधान्ये ( गहू ) .

11:00mins

12

तृणधान्ये ( ज्वारी ) .

11:26mins

13

तृणधान्ये ( बाजारी व मका ) .

11:27mins

14

प्रमुख पिके ( कडधान्ये पिके ) .

10:37mins

15

गाळित पिके / तेलवर्गीय पिके .

11:36mins

16

नगदी पिके .

12:13mins

17

मळा पिके , चारा पिके व जलसिंचन पद्धती .

10:46mins

18

जलसिंचन .

10:20mins

19

जलसिंचन ( जलमापन व वेगवेगळी उपकरणे )

10:22mins

20

जलसिंचन विकास कार्यक्रम .

12:29mins

21

मृदा व जलसंधारणाचे विविध कार्यक्रम व पाणलोट आयोग / समित्या .

10:14mins

22

फलोत्पादन . प्रमुख जिल्हे व उत्पादन .

10:46mins

23

फळबाग व्यवस्थापन : - भाग १

10:41mins

24

फळबाग व्यवस्थापन : - भाग २ .

11:05mins

25

प्रमुख फळपिके :- आंबा व केळी .

12:22mins

26

प्रमुख फळफिके भाग २ .

10:28mins

27

कृषी विषयक सर्कीण माहिती .

10:41mins

Crack MPSC with Unacademy

Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators
Structured syllabus
Structured syllabus
Daily live classes
Daily live classes
Ask doubts
Ask doubts
Tests & practice
Tests & practice

More from Kishor Khedkar

thumbnail
MarathiMaharashtra Specific Topics

Analysis of mpsc pyqs

Kishor Khedkar

Similar Plus Courses

thumbnail
ENROLL

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app