Company Logo

भारतातील प्रसिद्ध ठिकाणे व अणुसंशोधन संस्था

Lesson 5 of 5 • 16 upvotes • 15:00mins

Avatar

Sachin Warulkar

भारतीय अणुसंशोधन संस्था व प्रसिद्ध ठिकाणे ह्यांची माहिती नकाशाच्या माध्यमातून सोप्यात सोप्या पद्धतीला लक्ष्यात ठेवणे.

Continue on app
1

भूगोल एक विषय नसून आपला दररोजचा अनुभव

15:00mins

2

नकाशाच्या साहाय्याने इतिहास विषयाचा अभ्यास करणे

15:00mins

3

भारताचे भौगोलिक विभाग , विविध पर्वत रांगा व भारतीय प्रमुख बंदरे

15:00mins

4

भारताची जनगणना 2011 व भारतातील विविध नृत्यप्रकार

15:00mins

5

भारतातील प्रसिद्ध ठिकाणे व अणुसंशोधन संस्था

15:00mins

Crack MPSC with Unacademy

Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators
Structured syllabus
Structured syllabus
Daily live classes
Daily live classes
Ask doubts
Ask doubts
Tests & practice
Tests & practice

More from Sachin Warulkar

Thumbnail
MarathiElementary Mathematics

Tips & Tricks on Maths & Reasoning

Ended on Aug 30, 2019

Sachin Warulkar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection