Company Logo

सर्वनाम

Lesson 7 of 10 • 21 upvotes • 12:15 mins

Swarashri Wagh

सर्वनाम व त्याचे प्रकार,पुरुषवाचक सर्वनाम,दर्शक सर्वनाम,संबंधी सर्वनाम,प्रश्नार्थक सर्वनाम,सामान्य सर्वनाम,आत्म वाचक सर्वनाम.

warningNo internet connection