Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
नाम व नामाचे प्रकार
977 plays

More
धर्मिवाचक नामे व धर्मवाचक नाम यांतील फरक, आणि नामाबद्दल परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची वाक्ये या भागात स्पष्ट केली आहेत.

Kiran Shinde
MPSC साठी उपयुक्त माहिती मराठीमधून मिळविण्यासाठी मला "Follow" करू शकता ||

Comments
U
Unacademy user
94/c/86/h/52/s/31/w
Mona Choudhary
3 months ago
good... keep it up.. lesson pasand aaya toh course ko rate aur review kijiye🙏😊