Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
नाम व नामाचे प्रकार
1,034 plays

More
धर्मिवाचक नामे व धर्मवाचक नाम यांतील फरक, आणि नामाबद्दल परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची वाक्ये या भागात स्पष्ट केली आहेत.

Kiran Shinde
MPSC साठी उपयुक्त माहिती मराठीमधून मिळविण्यासाठी मला "Follow" करू शकता ||

Comments
U
Unacademy user
Sir, baki Rog gulor Carrier to deoa nei ?
Sab to cover Kora Jai ni.... ja gulo exam ya ase sa guloi dilam
Subhajit Saha
a year ago
ohh...achcha :)