Please Login To Continue

कटक मंडळाची सखोल माहिती.

Lesson 9 of 16 • 47 upvotes • 11:15mins

Avatar

Kiran Gayakwad

कटक मंडळ वर एक नजर

Continue on app
1

पंचायत राजची ओळख

15:00mins

2

पंचायत राज मधील त्रिस्तरीय रचना व त्याचे फायदे

14:47mins

3

पंचायत समितीची ओळख

15:00mins

4

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था- एक ओळख

15:00mins

5

महानगरपालिका -एक ओळख

15:00mins

6

बलवंत राय समिती

12:31mins

7

सरपंच (2017च्या बदलांसह)

11:40mins

8

अशोक मेहता समिती

12:44mins

9

कटक मंडळाची सखोल माहिती.

11:15mins

10

74 वी घटनादुरुस्ती. पार्श्वभूमी आणि माहिती.

14:50mins

11

ZP मधिल सर्व 10 समित्या व त्यांची माहिती.

14:42mins

12

नगरपरिषदेचे कार्य.

12:21mins

13

नगर पंचायत बद्दल महत्वाची माहिती

14:00mins

14

ग्रामसेवक बद्दल 100टक्के माहिती

11:35mins

15

जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय अधिकारी. 100 टक्के सखोल माहिती

11:28mins

16

मुलकी प्रशासन

10:53mins

Crack MPSC with Unacademy

Get subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators
Structured syllabus
Structured syllabus
Daily live classes
Daily live classes
Ask doubts
Ask doubts
Tests & practice
Tests & practice

More from Kiran Gayakwad

thumbnail
MarathiIndian Polity & Governance

मोफत एम. लक्ष्मीकांत राज्यघटनेचे लेक्चर किरण सरांसोबत (88)

Kiran Gayakwad

Similar Plus Courses