Company Logo

चालू घडामोडींचा अभ्यास कसा करावा

Lesson 1 of 4 • 5 upvotes • 5:50 mins

Prakash Ingle

चालू घडामोडींचा अभ्यास करताना सोबतच जर बेसिक बुक मधून जर extra माहिती गोळा केली तर निश्चितच छान गुण आपल्याला मिळतील. चालू घडामोडी या घटकांचा अभ्यास कसा करायचा ते मी या सेशन मध्ये सांगितले आहे. मला Follow, करून कृपया Rate, Review अवश्य करा

warningNo internet connection