Company Logo
MarathiIndian Polity & Governance

भारतीय राज्यघटना- आणीबाणीचे प्रकार आणि प्रश्न उत्तरे

Aug 3, 2020 • Class was cancelled by the Educator

Prakash Ingle

10M watch mins

या सेशन मध्ये प्रकाश इंगळे सर आपणास भारतीय राज्यघटना यामधील Important & Expected प्रश्न आणि त्यांचे सविस्तर विश्लेषण करून महत्वाच्या सर्व Concept आणि Facts यावरती सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे.

MarathiIndian Polity & Governance
Thumbnail
warningNo internet connection