Company Logo

ऊती ( प्राणी ) व पेशीतील श्वसन

Lesson 5 of 25 • 15 upvotes • 11:57 mins

Kishor khedkar

ऊती ( प्राणी ) व पेशीतील श्वसन .

विज्ञान घटक

25 lessons • 4 h 36 m

1

सामान्य विज्ञान : - अभ्यासक्रम व परीक्षा पध्दती

11:11 mins

2

पेशी व पेशी सिद्धात

10:08 mins

3

सजीवांचे वर्गीकरण

12:07 mins

4

पेशीची रचना , प्रकार व विभाजन

12:07 mins

5

ऊती ( प्राणी ) व पेशीतील श्वसन

11:57 mins

6

ऊती ( वनस्पती ) व वनस्पतीचे वर्गीकरण .

11:38 mins

7

पोषण व पोषणाची टप्पे .

11:20 mins

8

मानवी पचनसंस्था .

11:26 mins

9

मानवी पोषण .

10:58 mins

10

मानवी पोषण :- भाग २ .

10:53 mins

11

जीवनसत्वे .

11:33 mins

12

जीवनसत्वे :- भाग २ .

10:33 mins

13

खनिजे / क्षार .

10:25 mins

14

रोग आणी विकार .

10:16 mins

15

जीवाणूजन्य रोग .

10:02 mins

16

जीवाणूजन्य रोग : - भाग २

10:03 mins

17

विषाणूजन्य रोग .

12:06 mins

18

विषाणूजन्य रोग : - भाग २ .

9:18 mins

19

पोषद्रव्याच्या अधिक्यामुळे होणारे रोग व आदिजीवजन्य रोग .

12:17 mins

20

मानवी रक्तभिसरण संस्था .

10:03 mins

21

रक्तवाहिन्या .

10:18 mins

22

रक्ताभिसरण संस्थेतील प्रमुख घटक .

11:00 mins

23

पाढऱ्या रक्तपेशी .

10:42 mins

24

मानवी ह्रदयाची रचना .

10:23 mins

25

मानवी उर्त्सजन संस्था .

13:09 mins