Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ - ಎಸ್. ಡಿ. ಎ / ಎಫ್. ಡಿ. ಎ ಭಾಗ - 1
514 plays

More
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ 2019 ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದಿರಿ. ಒಂದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Imamsab MULTANI
Name - Mr. I. M. MULTANI Qualification - D. ED, B. ED, M. A ವಿಶೇಷತೆ :- 1) ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು 2

Unacademy user
Super teaching. Please upload more vedios
superb.... useful information... tq
Imamsab MULTANI
4 months ago
Thanku sir
  1. Karnataka All Competitive Exams-Achieve Success With Us


  2. daf? a) 1935 b) 1919 c) 1911 d) 1905