Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
प्रस्तावना
1,348 plays

More
या कोर्सबद्दल थोडक्यात माहिती येथे सांगितलेली आहे

Kiran Shinde
MPSC साठी उपयुक्त माहिती मराठीमधून मिळविण्यासाठी मला "Follow" करू शकता ||

Comments
(2)
Unacademy user
फेब्रुवारी पासून मे पर्यत गायब आहे ??
Kiran Shinde
8 months ago
नाही, actually जानेवारी पासून थोडे, आणि जुलै पासून पुढे असे side by side lessons बनवायचा विचार आहे.
ठीक आहे . माझी नगरपरिषद ची मुख्य परीक्षा आहे म्हणून विचारले.
Kiran Shinde
10 months ago
Thank you.