Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
Kerala PSC|| 100|| Important Articles ||Part 3||Indian Constitution (in Malayalam)
3,966 plays

More
Part 3

Siji Biju is teaching live on Unacademy Plus

Siji Biju
Computer Engineering Pg in sociology Cracked Kerala PSC

Comments
(15)
U
Unacademy user
BA
सर तुमचे व्हिडिओ खूप छान आहेत. चालू घडामोडी व्हिडिओ बनवले आहेत त्या बघत असताना मला जाणवलं की तुम्ही फक्त cdpo च्या दृष्टीने चालु घडामोडी चे (महिला बालकल्याणशी संबंधीत ) 500 IMP प्रश्न तयार करावीत.म्हणेज परिक्षाला 10 पैकी 6-7 प्रश्न तुमच्या व्हिडिओ मधील असतील.असेच तुम्ही समाजशास्त्रचे मानसशास्त्राचे विज्ञान चे बेसिक प्रश्र्न काढा. सर्व विषयांचे बेसिक प्रश्न मिळवून 1000 असे प्रश्न काढा की त्यातील पेपरला30-40 प्रश्न असतील. कोणती परीक्षा मध्ये तीस-चाळीस बेसिक प्रश्न असतातच तुम्ही जर प्रत्येक विषयाचे असे 100-200 बेसिक प्रश्न काढले तर त्या व्हिडिओमधील (100*11=1100) यामधील 30-40 बेसिक प्रश्न पेपर असतील जास्त चांगले पण कमी असणार नाहीत मंगेश बनकर 9696187777m
Thanks mam 😍😍😍😍😍
tnk u mam💐💐💐👌
View More