Sign up now
to enroll in courses, follow best educators, interact with the community and track your progress.
Download
Eastern Asia (in Hindi)
769 plays

More
This lesson is all about two manufacturing giants of asia, i.e. China and Japan

Suraj Kumar Gupta is teaching live on Unacademy Plus

Suraj Kumar Gupta
Top Educator 2017 Certified production engineer from RCF Kapurthala & BALCO Korba, winner of competition by UN, National Youth Parliament

U
Unacademy user
T
thank you for putting up this session, waiting for next one
sir your style of teaching is very nice . I just love it
  1. EASTERN ASIA -by SURAJ KUMAR GUPTA


  2. ABOUT ME B.TECH (ME) from Inderprastha Engineering College Winner of UNO essay writing competition. Cleared UPSC CDS 5 times in a row, AFCAT, CAPF. .Runner up in National youth parliament . Interests : Writing, Playing Guitar and piano, Cricket etc. RATE, REVIEW, RECOMMEND


  3. CHINA Itai Shan anchuria Dzungari Plain Tien Shan Takla makan Tarim handong peninsula ilian Shan unlun Shan P SLoess pit en Altun Shan_ iada Qinling Sha ichuan North China Plain platea plateau Southern Hills unan plat G. Of Tongki


  4. RUSSIA KAZAKHSTAN HEILONGJIANG MONGOLIA INNER KYRG. JILIN MONGOLIA TAJ AONIN ORTH KOREA XINJIANG AFG BEIJING GANSU SOUTH HEBE SHANXI QINGHAI SHANDON HENAN JIANGS LAST CHINA SEA SHAANX TIBET SHANGHA (XIZANG) SICHUAN HUBEI ANHU ZHEJIANG JIANGx INDIA HUNAN FUJIAN SIKKINM BHUTAN GUIZHOU BANGLADESH YUNNAN GUANG- TAIWA GUANGXI DONG MYANMAR HONGKONG MACAU ETNA (BURMA) BAY O LAOS THAI LAND ENGAL


  5. CLIMATE OF CHINA Vertical Temperature Zone of Qinghai-Tibet Plateau Cold Temperate Zone Cool Temperate Zone warm Temperate Zone Subtropical Zone Tropical Zone


  6. RIVERS IN CHINA The Geography of China A MOUNTAINS MONGOLIA ASIATANSHAN a of pan Sea GOBI TAKLIMAKAN DESERT Grand PEORAN Gr low KOREAN PENINSULA UNLUN SH A N APA Grand ENRCANy canalu Sea PLATEAU OF TIBET CHINA East China PACIFIC OCEAN Sea kawan Soutb 120E China 300 600 miles INDIAN OCEAN Hanan Sea 0 300 600 kilometers


  7. INDUSTRIAL REGIONS CHINA Russia Lake Baikal Kazakhstan NGJIANG Mongolia Loke Balkhash triangle Ur mqi NEI MONGOL JILIN Kyrgy Hohhot XINJIANG ING Beijing I GANSU shijiams region Xining NINGXIA HANX O Jinan South Korea SHANDONG Yellow LanzhouXian QINGHAI O zhengzhou ANOSU Yangtze ri SH XIJAN0 TIBET) HUBE Het basin nghai NGHAI Wuhan ANHU CHONGQING SICHUA zhou East China Sea nchang hutan Guiyan9 HUNAN JIANGXI A Guangzhou- India unming GUANGXI OGuangzhor Ta Macau regioK OCEAN YUNNAN Nanning UANGDONG Hong Kghg s.AR Not to Scale Myanmar Vietnam Macau S OHaikou China Bay of Bengal HAINAN


  8. CPEC akistani-Chinese Border Gilgit-Baltistan Khyber Pakhtunkhwa Jammu & Kashn Islamabad Capital Federaly Administered Tribal Areas Punjab Balochistan Legend: Pokistori Tarritory Pakistan Territory isputed) Foreign Terrtory Foreign Territory (Disputed) Con o Sat Water Body Sindh Gwadar


  9. THE VULNERABLE YET COMMENDABLE- JAPAN SEA PPINE SEA PLATE


  10. ISLANDS OF JAPAN Japan Hokkaido 1 Honshu Kyushu Shikoku Ryuku