Company Logo

चालू घडामोडी: भाग 10

Lesson 30 of 64 • 2 upvotes • 11:17 mins

Vaibhav Shivade

राष्ट्रीय वरिष्ठ बॅडमिंटन स्पर्धा, इराणी चषक, चंद्रमौली रामनाथन UN वर निवड, प्रमोद चंद्र मोदी CBDT चे नवे अध्यक्ष, MCCIA GIZ Centre Pune इ. घटनांबद्दल माहिती देणारा हा लेसन

1

कोर्सची रचना

7:28 mins

2

चालू घडामोडी: भाग 1

13:15 mins

3

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20: भाग 1

13:19 mins

4

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019-20: भाग 2

11:24 mins

5

द हिंदू: जानेवारी 2019: चालू घडामोडी

13:57 mins

6

द हिंदू: जानेवारी 2019: चालू घडामोडी: भाग 2

15:00 mins

7

2018 मधील महत्त्वाचे अहवाल

10:30 mins

8

चालू घडामोडी: भाग 2 (in Marathi)

12:19 mins

9

चालू घडामोडी: भाग 3

12:07 mins

10

चालू घडामोडी: भाग 4

10:24 mins

11

चालू घडामोडी: भाग 5

11:43 mins

12

चालू घडामोडी: भाग 6

9:09 mins

13

चालू घडामोडी: भाग 7

13:42 mins

14

चालू घडामोडी: भाग 8

11:35 mins

15

2018: सांस्कृतिक घडामोडी: भाग 1

10:03 mins

16

2018: सांस्कृतिक घडामोडी: भाग 2

9:13 mins

17

2018: महत्त्वाच्या समित्या

11:02 mins

18

2018: चर्चेतील राज्ये आणि शहरे

8:48 mins

20

2018: चर्चेतील व्यक्ती: भाग 1

7:18 mins

21

2018: चर्चेतील व्यक्ती: भाग 2

12:29 mins

22

महाराष्ट्र विशेष

9:14 mins

23

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक

11:34 mins

24

ग्रॅमी आणि बाफ्टा पुरस्कार 2019

10:31 mins

25

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019: Answer Key: Part 1

13:27 mins

26

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019: Answer Key: Part 2

11:39 mins

27

शिवछत्रपती पुरस्कार 2017-18

7:25 mins

28

सिंधू पाणी वाटप करार

11:24 mins

29

चालू घडामोडी: भाग 9

12:37 mins

30

चालू घडामोडी: भाग 10

11:17 mins

31

चालू घडामोडी: भाग 11

9:52 mins

32

चालू घडामोडी: भाग 12

10:37 mins

33

चालू घडामोडी: भाग 13

11:18 mins

34

चालू घडामोडी: भाग 14

10:50 mins

35

चालू घडामोडी: भाग 15

9:33 mins

36

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019

8:05 mins

37

महिलांच्या सुरक्षेसाठी नवोपक्रम

10:33 mins

38

चालू घडामोडी: भाग 16

9:17 mins

39

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा: Answer Key: Part 3

11:01 mins

40

चालू घडामोडी: भाग 17

10:25 mins

41

चालू घडामोडी: भाग 18

10:12 mins

42

चालू घडामोडी: भाग 19

11:45 mins

43

चालू घडामोडी: भाग 20

8:41 mins

44

नवीन अध्यादेश

7:22 mins

45

नवीन विधेयक: भाग 1

13:24 mins

46

नवीन विधेयक: भाग 2

9:38 mins

47

ऑस्कर 2019

8:17 mins

48

चालू घडामोडी: भाग 21

11:20 mins

49

चालू घडामोडी: भाग 22

10:07 mins

50

चालू घडामोडी: भाग 23

8:30 mins

51

चालू घडामोडी: भाग 24

7:01 mins

52

संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN)

8:42 mins

53

चालू घडामोडी: भाग 25

10:34 mins

54

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 2019

7:40 mins

55

चालू घडामोडी: भाग 26

10:08 mins

56

चालू घडामोडी: भाग 27

11:08 mins

57

चालू घडामोडी: भाग 28

7:30 mins

58

चाबहार बंदर आणि भारताची भूमिका

10:48 mins

59

राष्ट्रीय विज्ञान दिन

4:28 mins

60

जागतिक कर्करोग दिन

5:26 mins

61

जागतिक पाणथळभूमी दिन

7:20 mins

62

जागतिक रेडिओ दिवस

5:17 mins

63

जागतिक सामाजिक न्याय दिवस

7:10 mins

64

आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

6:51 mins

65

मराठी भाषा गौरव दिन

6:57 mins

No internet connection