पर्यावरण संपूर्ण कोर्स 2023 मधील MPSC परीक्षेसाठी

Thumbnail
Marathi

पर्यावरण संपूर्ण कोर्स 2023 मधील MPSC परीक्षेसाठी

Durgesh Makwan

या कोर्समध्ये दुर्गेश मकवान सर परिपूर्ण नोट्स सह पर्यावरण विषयाचे सखोल ज्ञान देतील. हा कोर्स 1 महिन्यात पूर्ण केला जाईल ज्यामध्ये प्रत्येकी 90 मिनिटांच्या कालावधीसह 20 सत्रे असतील. अभ्यासक्रम मराठीत असून नोट्स म... Read more
Ended on May 10

Apr 13 - May 10, 2023

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Apr 10 - 16

3 lessons

3 practices

Apr

13

जैवविविधता संकल्पना व महत्व

Lesson 1  •  Apr 13  •  1h 29m

Apr

14

जैवविविधता हॉटस्पॉट व पश्चिम घाटाचे महत्व

Lesson 2  •  Apr 14  •  1h 30m

Apr

16

परिसंस्थेची अवनती व जैवविविधता ह्रास

Lesson 3  •  Apr 16  •  1h 27m

Week 2

Apr 17 - 23

4 lessons

4 practices

Apr

18

वन्य जीव संवर्धन व जीवावरण राखीव क्षेत्र

Lesson 4  •  Apr 18  •  1h 30m

Apr

19

भारतातील जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन, आणि शंका निवारण

Lesson 5  •  Apr 19  •  1h 30m

Apr

20

भारतातील व महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने

Lesson 6  •  Apr 20  •  1h 26m

Apr

21

वन्यजीव संवर्धनाबाबत राष्ट्रीय संस्था

Lesson 7  •  Apr 21  •  1h 23m

Week 3

Apr 24 - 30

4 lessons

4 practices

Apr

24

जैवविविधता संबंधित जागतिक करार व संस्था

Lesson 8  •  Apr 24  •  1h 26m

Apr

25

वन्यजीव संवर्धन कार्यक्रम

Lesson 9  •  Apr 25  •  1h 25m

Apr

26

महाराष्ट्रातील वन्य जीव संवर्धन आणि शंका निवारण

Lesson 10  •  Apr 26  •  1h 20m

Apr

27

भारतातील वनसंसाधन व वनसंवर्धन

Lesson 11  •  Apr 27  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd