Company Logo

Vikram's Friday: Weekly Maths & Reasoning Challenge

Thumbnail
Marathi

Vikram's Friday: Weekly Maths & Reasoning Challenge

MBE या Category अंतर्गत येणाऱ्या विविध भरती परीक्षांसाठी उपयोगी असणाऱ्या सामान्य ज्ञान या विषयाचा आपला अभ्यास किती झाला आहे हे तपासण्यासाठी Unacademy ची खास टेस्ट सिरीज ""Vikram's Friday: Weekly Maths & Reasonin... Read more
Ended on Aug 16

Aug 13, 2021 - Aug 16, 2021

1 lesson, 1 test

Schedule

Aug 13 - Aug 16 • 1 lesson, 1 test
quiz

Weekly Maths & Reasoning Test Series - Test 2

Test 1  •  Missed  •  Aug 13 • Unacademy Maha Bharti

Analysis class of Weekly Maths & Reasoning Test Series - Test 1

Lesson 1  •  Aug 16  •  15m • Vikram Bondre

warningNo internet connection