FULL SYLLABUS TEST

तलाठी भरती टेस्ट सिरीज

Educators

Yuvaraj Jadhao, Anand Pawar, Kapil Kalkekar, Nitesh Shinde, Dnyaneshwar Chandrawanshi & Pavan Deshpande

AboutScheduleSyllabus

About

Mock tests

18

Doubt classes

16

Test Language

Marathi

तलाठी भरती टेस्ट सिरीज:- आता पर्यंतची सर्वात मोठी Online तलाठी भरती टेस्ट सिरीज आपल्या Unacademy वर. Online जगात तलाठी भरती साठी सर्वात मोठी अशी हि टेस्ट होईल. आपला अभ्यास किती झाला या टेस्ट सिरीज मधून जाणून घ्या आणि आपल्या अभ्यासात सुधारणा करा. यातले टेस्ट पेपर मराठी मध्ये असतील. UNACADEMY वरील सर्वोत्तम शिक्षक या टेस्ट पेपर तुम्हाला सोडवून सांगतील.

Schedule

  • Syllabus to match your exam preparation
  • Regular tests to access your preparation
  • Detailed test analysis for every test

Syllabus

Maths and Reasoning

Full Syllabus

Current Affairs

Full Syllabus

Health

Full Syllabus

General Knowledge

Full Syllabus

Maharashtra Specific

Full Syllabus

HRD & HR

Full Syllabus

Law & IT

Full Syllabus

FULL SYLLABUS TEST

तलाठी भरती टेस्ट सिरीज

Educators

Yuvaraj Jadhao, Anand Pawar, Kapil Kalkekar, Nitesh Shinde, Dnyaneshwar Chandrawanshi & Pavan Deshpande