Company Logo

खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट

Thumbnail
Marathi

खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट

आपली पोलीस भरती लेखी परीक्षेची तयारी किती झाली आहे ते Unacademy च्या ""खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट"" द्वारे तपासा. ""खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट"" - पोलीस भरती लेखी परीक्षेसाठी सर्वात मोठी ऑनलाईन टेस्ट आहे. य... Read more
Ended on Nov 30

Aug 15, 2021 - Nov 30, 2021

4 lessons, 4 tests

Schedule

Aug 15 - Nov 30 • 4 lessons, 4 tests
quiz

खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट

Test 1  •  Missed  •  Aug 15 • Unacademy Maha Bharti

Analysis of खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट

Lesson 1  •  Aug 15  •  1h 22m • Vikram Bondre

quiz

खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट 2

Test 2  •  Missed  •  Sep 25 • Unacademy Maha Bharti

Oct

1

Analysis of खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट 2

Class was cancelled by the Educator • Vikram Bondre

quiz

खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट 3

Test 3  •  Missed  •  Oct 21 • Unacademy Maha Bharti

Analysis of खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट 3

Lesson 3  •  Oct 25  •  47m • Umesh Ghusalkar

quiz

खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट 4

Test 4  •  Missed  •  Nov 13 • Unacademy Maha Bharti

Nov

30

Analysis of खाकी - मेगा टॅलेंट हंट टेस्ट 4

Class was cancelled by the Educator • Vikram Bondre

warningNo internet connection