Company Logo

स्वातंत्र्योतर भारताचा इतिहास (1947 ते 1990)

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

स्वातंत्र्योतर भारताचा इतिहास (1947 ते 1990)

Santosh Chavan

या कोर्स मध्ये संतोष चव्हाण सर, स्वातंत्र्योतर भारताच्या इतिहासावर अभ्यासपूर्ण लेक्चर घेणार आहेत. या कोर्स मुळे आपला राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा 1.11 हा अभ्यासक्रम पूर्ण होईल. तसेच प्रत्येक टॉपिक चे मराठीत नोट्स द... Read more
Ended on Aug 2

Jun 21, 2021 - Aug 2, 2021

23 lessons
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection