Company Logo

SSC GD/म्हाडा/तलाठी भरतीसाठी उपयुक्त प्रश्नसंच विश्लेषण

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

SSC GD/म्हाडा/तलाठी भरतीसाठी उपयुक्त प्रश्नसंच विश्लेषण

Ganesh Shinde

या कोर्समध्ये गणेश शिन्दे महाजिल्हाभरती विषयी सखोल ज्ञान देतील जे पोलीस भरती,आरोग्य सेवा भरती, तलाठी भरती, एमपीएससीसाठी तयारी करणार्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यातील शिकणा्यांना या ... Read more
Ended on Nov 30

Nov 20, 2021 - Nov 30, 2021

15 lessons
warningNo internet connection