MPSC परीक्षेसाठी अर्थशास्त्र अभ्यासक्रम पूर्ण करा

Thumbnail
Marathi

MPSC परीक्षेसाठी अर्थशास्त्र अभ्यासक्रम पूर्ण करा

Saurabh Rajendra Sonawane

या कोर्समध्ये, सौरभ सोनवणे हे संपूर्ण अर्थशास्त्र संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२३ साठी वर्ग घेतील जे जे गट ब आणि क पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी उपयुक्त ठरतील. अभ्यासक्रम 90 मिनिटांच्या 33 सत... Read more
Ended on Oct 31

Oct 3 - Oct 31, 2023

33 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 2 - 8

6 lessons

Oct

3

पंचवार्षिक योजना - इतिहास आणि पहिली पंचवार्षिक योजना

Lesson 1  •  Oct 3  •  1h 29m

Oct

4

पंचवार्षिक योजना - दुसरी आणि तिसरी पंचवार्षिक योजना

Lesson 2  •  Oct 4  •  1h 30m

Oct

5

पंचवार्षिक योजना - चौथी, पाचवी आणि सहावी पंचवार्षिक योजना

Lesson 3  •  Oct 5  •  1h 30m

Oct

6

पंचवार्षिक योजना - सातवी आणि आठवी पंचवार्षिक योजना

Lesson 4  •  Oct 6  •  1h 30m

Oct

7

पंचवार्षिक योजना - 9 वी ते 11 वी पंचवार्षिक योजना आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 5  •  Oct 7  •  1h 31m

Oct

8

नाबार्ड, RRBs, भारतातील सहकारी बँका

Lesson 6  •  Oct 8  •  1h 30m

Week 2

Oct 9 - 15

7 lessons

Oct

9

पंचवार्षिक योजना - 12 वी पंचवार्षिक योजना आणि नीती आयोग

Lesson 7  •  Oct 9  •  1h 30m

Oct

9

गरिबी आणि बेरोजगारी भाग - I

Lesson 8  •  Oct 9  •  1h 23m

Oct

10

RBI आणि मौद्रिक धोरण भाग - I

Lesson 9  •  Oct 10  •  1h 19m

Oct

10

RBI आणि मौद्रिक धोरण भाग - II

Lesson 10  •  Oct 10  •  1h

Oct

12

RBI आणि मौद्रिक धोरण भाग - III

Lesson 11  •  Oct 12  •  1h 31m

Oct

12

गरिबी आणि बेरोजगारी भाग - II आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 12  •  Oct 12  •  1h 5m

Oct

13

बेरोजगारी

Lesson 13  •  Oct 13  •  1h 30m

Week 3

Oct 16 - 22

15 lessons

Oct

16

महागाई भाग - I

Lesson 14  •  Oct 16  •  1h 14m

Oct

16

महागाई भाग - II

Lesson 15  •  Oct 16  •  1h 12m

Oct

17

आर्थिक सुधारणा - LPG आणि त्या नंतर चा भारत - I आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 16  •  Oct 17  •  1h 30m

Oct

17

आर्थिक सुधारणा - LPG आणि त्या नंतर चा भारत - II

Lesson 17  •  Oct 17  •  1h 30m

Oct

18

सार्वजनिक वित्त भाग - I

Lesson 18  •  Oct 18  •  1h 28m

Oct

18

भारतातील औद्योगिक धोरण

Lesson 19  •  Oct 18  •  1h 30m

Oct

19

सार्वजनिक वित्त भाग - II

Lesson 20  •  Oct 19  •  1h 26m

Oct

19

पैसा - इतिहास, काम, स्वरूप

Lesson 21  •  Oct 19  •  1h 4m

Oct

20

M1,M2,M3 - म्हणजे काय ? या द्वारे RBI काय मोजते ? आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 22  •  Oct 20  •  1h 30m

Oct

20

भारतातील विमा क्षेत्र

Lesson 23  •  Oct 20  •  1h 28m

Oct

21

सार्वजनिक वित्त - भारतातील टॅक्स आणि त्याचे प्रकार आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 24  •  Oct 21  •  1h 32m

Oct

21

भारतातील सहकार क्षेत्र भाग - I

Lesson 25  •  Oct 21  •  1h 13m

Oct

22

रुपयाचे अवमूल्यन & त्याचा भारताच्या परकीय व्यापारावर होणारा परिणाम

Lesson 26  •  Oct 22  •  1h 26m

Oct

22

भारतातील सहकार क्षेत्र भाग - II

Lesson 27  •  Oct 22  •  1h 20m

Oct

22

भारतातील भांडवल बाजार

Class was cancelled by the Educator

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd