संयुक्त गट ब व गट क पूर्व व मुख्य: अर्थव्यवस्था शंका निवारण कोर्स

Thumbnail
Marathi

संयुक्त गट ब व गट क पूर्व व मुख्य: अर्थव्यवस्था शंका निवारण कोर्स

Abhijit Rathod

अभिजित राठोड या अभ्यासक्रमात अर्थशास्त्र विषयाचा समावेश करणार आहेत. सर्व विषयांवर तपशीलवार चर्चा केली जाईल आणि एमपीएससी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व इच्छुकांसाठी उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प... Read more
Ended on Jul 3

Jun 28 - Jul 3, 2023

5 lessons
0 practices

0 questions by educators

Schedule

Jun 28 - Jul 3

5 lessons

Jun

28

अर्थव्यवस्था: शंका निवारण सत्र - भाग l

Class was cancelled by the Educator

Jun

29

अर्थव्यवस्था: शंका निवारण सत्र - भाग lI

Class was cancelled by the Educator

Jun

30

अर्थव्यवस्था: शंका निवारण सत्र - भाग lII

Class was cancelled by the Educator

Jul

1

अर्थव्यवस्था: शंका निवारण सत्र - भाग lV

Class was cancelled by the Educator

Jul

3

अर्थव्यवस्था: शंका निवारण सत्र - भाग V

Class was cancelled by the Educator

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd