संपूर्ण पंचायती राज - MPSC

Thumbnail
Marathi

संपूर्ण पंचायती राज - MPSC

Aditya Prasad Garkal

या कोर्समध्ये आदित्य गरकल सर हे पंचायती राज या विषयाचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी राज्यसेवा, गट ब आणि गट क; पूर्व व मुख्य, तसेच इतर परीक्षांची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. आपल्या तयारीच्या ... Read more
Ended on Feb 22

Feb 6 - Feb 22, 2023

15 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 6 - 12

6 lessons

Feb

6

पंचायती राज (विषयाची तोंडओळख आणि परीक्षाभिमुख मुद्दे व संदर्भग्रंथ)

Lesson 1  •  Feb 6  •  1h 3m

Feb

7

पंचायती राज पार्श्वभूमी (मौर्य, गुप्त, मुघल आणि इंग्रज कालखंड)

Lesson 2  •  Feb 7  •  1h 4m

Feb

8

पंचायती राज समित्या - भाग I

Lesson 3  •  Feb 8  •  1h 5m

Feb

9

पंचायती राज समित्या - भाग II

Lesson 4  •  Feb 9  •  34m

Feb

10

शंका निरसन सत्र आणि रिव्हिजन

Lesson 5  •  Feb 10  •  1h 34m

Feb

11

पंचायती राज संविधानीकरण - भाग I

Lesson 6  •  Feb 11  •  1h 33m

Week 2

Feb 13 - 19

6 lessons

Feb

13

पंचायती राज संविधानीकरण - भाग II

Lesson 7  •  Feb 13  •  1h 10m

Feb

14

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रकार

Lesson 8  •  Feb 14  •  1h 7m

Feb

15

ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत

Lesson 9  •  Feb 15  •  1h 14m

Feb

16

शंका निरसन सत्र आणि रिव्हिजन

Lesson 10  •  Feb 16  •  1h 23m

Feb

17

पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषद - भाग I

Lesson 11  •  Feb 17  •  1h 3m

Feb

18

पंचायत समिती आणि जिल्हापरिषद - भाग II

Lesson 12  •  Feb 18  •  1h 8m

Week 3

Feb 20 - 26

3 lessons

Feb

20

नगर पंचायत आणि नगर परिषद

Lesson 13  •  Feb 20  •  1h 3m

Feb

21

महानगर पालिका

Lesson 14  •  Feb 21  •  1h 4m

Feb

22

शंका निरसन सत्र आणि रिव्हिजन

Lesson 15  •  Feb 22  •  1h 11m