संपूर्ण मराठी व्याकरणावरील कोर्स - भरती परीक्षा

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

संपूर्ण मराठी व्याकरणावरील कोर्स - भरती परीक्षा

Dnyaneshwar Chandrawanshi

ा बॅच कोर्स मध्ये मी ज्ञानेश्वर चंद्रवंशी संपूर्ण मराठी व्याकरण हा विषय अगदी सोप्या पद्धतीने शिकवणार आहे. आगामी 2023 व 2024 मधील पोलीस भरती,तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक व इतर सरळसेवा मध्ये येणाऱ्या परीक्षेच्या... Read more
Started on Feb 23

Feb 23 - Apr 12, 2023

37 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 20 - 26

4 lessons

Feb

23

मराठी भाषेचा उगम

Lesson 1  •  Feb 23  •  1h 23m

Feb

24

वर्णमाला - भाग I

Lesson 2  •  Feb 24  •  1h 21m

Feb

25

वर्णमाला

Lesson 3  •  Feb 25  •  2h

Feb

26

मराठी व्याकरण टेस्ट पेपर

Lesson 4  •  Feb 26  •  1h 34m

Week 2

Feb 27 - Mar 5

5 lessons

Feb

27

वर्णमाला - भाग II

Lesson 5  •  Feb 27  •  1h 54m

Feb

28

अनुनासिक परसवर्ण

Lesson 6  •  Feb 28  •  1h 57m

Mar

1

वर्ण व त्यांची उच्चारस्थाने व शंका निरसन सत्र

Lesson 7  •  Mar 1  •  1h 28m

Mar

2

संधी व संधीचे प्रकार : स्वर संधी

Lesson 8  •  Mar 2  •  2h 7m

Mar

3

शब्दाच्या जाती : नाम

Lesson 9  •  Mar 3  •  33m

Week 3

Mar 6 - 12

5 lessons

Mar

6

विभक्ती कारकार्थ व उपपदार्थ

Class was cancelled by the Educator

Mar

7

सर्वनाम

Class was cancelled by the Educator

Mar

8

विशेषण व शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Mar 8  •  1h 18m

Mar

9

क्रियापद

Lesson 13  •  Mar 9  •  1h 29m

Mar

10

क्रियाविशेषण अव्यय

Lesson 14  •  Mar 10  •  1h 19m

+ See all lessons