संपुर्ण अंकगणित बुद्धीमापन चाचणी महाराष्ट्र टीईटी

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

संपुर्ण अंकगणित बुद्धीमापन चाचणी महाराष्ट्र टीईटी

Ashok Abuj

या कोर्स मध्ये मी अशोक आबुज आपणांस शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या महाराष्ट्र टीईटी तील गणित व बुद्धीमापन चाचणीचा संपुर्ण अभ्यासक्रम सविस्तरपणे शिकवणार आहे. हा कोर्स पुर्ण केल्यानंतर आपणांस कोणत्याही प्रकारचे गण... Read more
Ended on Aug 4

Jul 14 - Aug 4, 2022

100 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jul 11 - 17

20 lessons

Jul

14

संख्या, मुलभूत संकल्पना व संख्यांचे प्रकार - भाग I

Lesson 1  •  Jul 14  •  1h

Jul

14

संख्या, मुलभूत संकल्पना व संख्यांचे प्रकार - भाग II

Lesson 2  •  Jul 14  •  1h

Jul

14

संख्या, मुलभूत संकल्पना व संख्यांचे प्रकार - भाग III

Lesson 3  •  Jul 14  •  1h

Jul

14

संख्या मुलभूत संकल्पना व संख्यांचे प्रकार - भाग IV आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 4  •  Jul 14  •  1h 1m

Jul

14

लसावि मसावि - भाग I

Lesson 5  •  Jul 14  •  1h

Jul

15

लसावि मसावि - भाग II

Lesson 6  •  Jul 15  •  1h

Jul

15

लसावि मसावि - भाग III

Lesson 7  •  Jul 15  •  1h

Jul

15

लसावि मसावि - भाग IV आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Jul 15  •  1h

Jul

15

अपुर्णांक - भाग I

Lesson 9  •  Jul 15  •  1h

Jul

15

अपुर्णांक - भाग II

Lesson 10  •  Jul 15  •  1h

Jul

16

सोपे रुप - भाग III

Lesson 11  •  Jul 16  •  1h

Jul

16

सोपे रुप - भाग II

Lesson 12  •  Jul 16  •  1h

Jul

16

सोपे रुप - भाग I

Lesson 13  •  Jul 16  •  1h

Jul

16

अपुर्णांक - भाग III

Lesson 14  •  Jul 16  •  1h

Jul

16

अपुर्णांक - भाग IV आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 15  •  Jul 16  •  1h

Jul

17

वर्ग वर्गमुळ आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 16  •  Jul 17  •  1h 9m

Jul

17

वर्ग वर्गमुळ - भाग II

Lesson 17  •  Jul 17  •  1h 1m

Jul

17

घन घनमुळ - भाग II

Lesson 18  •  Jul 17  •  1h

Jul

17

सरासरी - भाग I

Lesson 19  •  Jul 17  •  1h

Jul

17

घन घनमुळ - भाग I

Lesson 20  •  Jul 17  •  1h

Week 2

Jul 18 - 24

35 lessons

Jul

18

वर्ग आणि निर्देशांक - भाग II

Lesson 21  •  Jul 18  •  1h

Jul

18

वर्ग आणि निर्देशांक - भाग I

Lesson 22  •  Jul 18  •  1h

Jul

18

वयवारी - भाग I

Lesson 23  •  Jul 18  •  1h

Jul

18

वयवारी - भाग II

Lesson 24  •  Jul 18  •  1h 4m

Jul

18

सरासरी - भाग II

Lesson 25  •  Jul 18  •  1h

Jul

19

टक्केवारी - भाग I

Lesson 26  •  Jul 19  •  1h

Jul

19

टक्केवारी - भाग II

Lesson 27  •  Jul 19  •  1h

Jul

19

टक्केवारी - भाग III

Lesson 28  •  Jul 19  •  1h

Jul

19

नफा तोटा - भाग I

Lesson 29  •  Jul 19  •  1h

Jul

19

नफा तोटा - भाग II

Lesson 30  •  Jul 19  •  1h

Jul

20

गुणोत्तर प्रमाण

Lesson 31  •  Jul 20  •  1h

Jul

20

गुणोत्तर प्रमाण - भाग II

Lesson 32  •  Jul 20  •  1h

Jul

20

भागीदारी - भाग I

Lesson 33  •  Jul 20  •  1h

Jul

20

भागीदारी - भाग II

Lesson 34  •  Jul 20  •  1h

Jul

20

श्रृंखला नियम - भाग I

Lesson 35  •  Jul 20  •  1h

Jul

21

श्रृंखला नियम - भाग II

Lesson 36  •  Jul 21  •  1h

Jul

21

श्रृंखला नियम - भाग III

Lesson 37  •  Jul 21  •  1h

Jul

21

श्रृंखला नियम - भाग IV

Lesson 38  •  Jul 21  •  1h

Jul

21

नळ आणि टाकी - भाग I

Lesson 39  •  Jul 21  •  1h 1m

Jul

21

नळ आणि टाकी - भाग II

Lesson 40  •  Jul 21  •  1h 1m

Jul

22

नळ आणि टाकी - भाग III

Lesson 41  •  Jul 22  •  57m

Jul

22

वेळ आणि काम - भाग I

Lesson 42  •  Jul 22  •  1h

Jul

22

वेळ आणि काम - भाग II

Lesson 43  •  Jul 22  •  1h 1m

Jul

22

वेळ आणि काम - भाग III

Lesson 44  •  Jul 22  •  1h

Jul

22

वेळ आणि काम - भाग IV

Lesson 45  •  Jul 22  •  1h

Jul

23

वेळ आणि अंतर

Lesson 46  •  Jul 23  •  1h

Jul

23

वेळ आणि अंतर भाग II

Lesson 47  •  Jul 23  •  1h 1m

Jul

23

वेळ आणि अंतर - भाग III

Lesson 48  •  Jul 23  •  1h

Jul

23

बोट आणि प्रवाह - भाग I

Lesson 49  •  Jul 23  •  1h

Jul

23

बोट आणि प्रवाह - भाग II

Lesson 50  •  Jul 23  •  1h

Jul

24

बोट आणि प्रवाह - भाग III

Lesson 51  •  Jul 24  •  1h

Jul

24

वेळ वेग आगगाडी - भाग I

Lesson 52  •  Jul 24  •  1h

Jul

24

वेळ वेग आगगाडी - भाग II

Lesson 53  •  Jul 24  •  1h

Jul

24

वेळ वेग आगगाडी - भाग III

Lesson 54  •  Jul 24  •  1h

Jul

24

मिश्रण संकीर्ण प्रश्न - भाग I

Lesson 55  •  Jul 24  •  1h

Week 3

Jul 25 - 31

35 lessons

Jul

25

मिश्रण संकीर्ण प्रश्न - भाग II

Lesson 56  •  Jul 25  •  1h

Jul

25

मिश्रण संकीर्ण प्रश्न - भाग III

Lesson 57  •  Jul 25  •  1h

Jul

25

सरळ व्याज - भाग I

Lesson 58  •  Jul 25  •  1h

Jul

25

सरळ व्याज - भाग II

Lesson 59  •  Jul 25  •  1h 1m

Jul

25

सरळ व्याज - भाग III

Lesson 60  •  Jul 25  •  56m

Jul

26

चक्रवाढ व्याज - भाग I

Lesson 61  •  Jul 26  •  1h

Jul

26

चक्रवाढ व्याज - भाग II

Lesson 62  •  Jul 26  •  1h

Jul

26

चक्रवाढ व्याज - भाग III

Lesson 63  •  Jul 26  •  1h

Jul

26

क्षेत्रफळ - भाग I

Lesson 64  •  Jul 26  •  1h

Jul

26

क्षेत्रफळ - भाग II

Lesson 65  •  Jul 26  •  1h

Jul

27

आकारमान आणि पृष्ठभागाचे क्षेत्रफळ

Lesson 66  •  Jul 27  •  1h 7m

Jul

27

घड्याळ

Lesson 67  •  Jul 27  •  1h

Jul

27

रोखे आणि समभाग

Lesson 68  •  Jul 27  •  1h

Jul

27

क्रमचयन आणि संचयन

Lesson 69  •  Jul 27  •  1h

Jul

27

संभाव्यता

Lesson 70  •  Jul 27  •  1h

Jul

28

नाते संबध

Lesson 71  •  Jul 28  •  1h

Jul

28

वेन आकृत्या

Lesson 72  •  Jul 28  •  59m

Jul

28

बैठक व्यवस्था

Lesson 73  •  Jul 28  •  1h

Jul

28

वर्गीकरण

Lesson 74  •  Jul 28  •  1h

Jul

28

संघ निवड आणि तुलना

Lesson 75  •  Jul 28  •  1h

Jul

29

खरे - खोटे

Lesson 76  •  Jul 29  •  1h

Jul

29

दिशाज्ञान चाचणी

Lesson 77  •  Jul 29  •  1h

Jul

29

आदान - प्रदान

Lesson 78  •  Jul 29  •  1h

Jul

29

सांकेतिक तुलना

Lesson 79  •  Jul 29  •  1h

Jul

29

सांंकेतिक भाषा

Lesson 80  •  Jul 29  •  1h 2m

Jul

30

रांगेतील क्रमांक

Lesson 81  •  Jul 30  •  1h

Jul

30

कालमापन

Lesson 82  •  Jul 30  •  1h

Jul

30

अक्षर - अंक - चिन्ह मालिका

Lesson 83  •  Jul 30  •  58m

Jul

30

अक्षरमाला - अंकमाला

Lesson 84  •  Jul 30  •  1h 6m

Jul

30

परस्पर संबध अक्षरे अंक

Lesson 85  •  Jul 30  •  1h

Jul

31

विसंगत घटक ओळखणे अक्षरे

Lesson 86  •  Jul 31  •  1h

Jul

31

विसंगत घटक ओळखणे अंक

Lesson 87  •  Jul 31  •  1h

Jul

31

लयबद्ध मालिका अंक शब्द आकृत्या

Lesson 88  •  Jul 31  •  1h

Jul

31

सांकेतिक भाषा

Lesson 89  •  Jul 31  •  1h

Jul

31

गाळलेले पदे शाेधणे

Lesson 90  •  Jul 31  •  1h

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd