संपूर्ण भूमिती बॅच, 2022-2023 सरळसेवा भरती

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

संपूर्ण भूमिती बॅच, 2022-2023 सरळसेवा भरती

Vikram Bondre

या कोर्समध्ये, विक्रम बोंद्रे 2022-2023 साठी भूमिती, युनिट 1 ते युनिट 13 पर्यंत थेट सेवा भरती कव्हर करतील. भूमितीय आकार आणि मूलभूत भूमिती यासह विषयांवर तपशीलवार चर्चा केली जाईल. महाराष्ट्र भारती परीक्षेची तयारी ... Read more
Ended on Sep 30

Sep 18 - Sep 30, 2022

13 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 12 - 18

1 lesson

Sep

18

वर्तुळाचे श्रेत्रफळ व परीघ भाग - १

Lesson 1  •  Sep 18  •  1h 19m

Week 2

Sep 19 - 25

7 lessons

Sep

19

वर्तुळाचे श्रेत्रफळ व परीघ भाग - २

Lesson 2  •  Sep 19  •  1h 49m

Sep

20

आयताचे श्रेत्रफळ व परिमिती

Lesson 3  •  Sep 20  •  1h 5m

Sep

21

चौकोनाचे श्रेत्रफळ व परिमिती

Lesson 4  •  Sep 21  •  2h 12m

Sep

24

घनाचे घनफळ व पृष्ठफळ भाग - १

Lesson 5  •  Sep 24  •  1h 20m

Sep

24

घनाचे घनफळ व पृष्ठफळ भाग - २

Lesson 6  •  Sep 24  •  46m

Sep

25

त्रिकोणाचे श्रेत्रफळ व परिमिती

Lesson 7  •  Sep 25  •  15m

Sep

25

इष्टीकाचितीचे घनफळ व पृष्ठफळ

Lesson 8  •  Sep 25  •  24m

Week 3

Sep 26 - Oct 2

5 lessons

Sep

26

वृत्तचितीचे घनफळ व पृष्ठफळ

Lesson 9  •  Sep 26  •  42m

Sep

27

शंकूचे घनफळ व पृष्ठफळ

Lesson 10  •  Sep 27  •  5m

Sep

28

गोलाचे घनफळ व पृष्ठफळ

Class was cancelled by the Educator

Sep

29

संपूर्ण भूमिती सराव परीक्षा 50 प्रश्न व विश्लेषण भाग - १

Class was cancelled by the Educator

Sep

30

संपूर्ण भूमिती सराव परीक्षा 50 प्रश्न व विश्लेषण भाग - २

Class was cancelled by the Educator

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd