पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी संपूर्ण अर्थशास्त्राचा अभ्यासक्रम - MPSC, 2023

Thumbnail
Marathi

पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी संपूर्ण अर्थशास्त्राचा अभ्यासक्रम - MPSC, 2023

Saurabh Rajendra Sonawane

या कोर्समध्ये, सौरभ सोनवणे एकत्रित प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षा 2023 साठी संपूर्ण अर्थशास्त्र वर्ग कव्हर करतील जे ग्रुप बी आणि सी प्रिलिम्स आणि मुख्य परीक्षांची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी उपयुक्त ठरतील. हा कोर्स... Read more
Ended on Mar 7

Jan 19 - Mar 7, 2023

41 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 16 - 22

3 lessons

Jan

19

पंचवार्षिक योजना - इतिहास - पहिली पंचवार्षिक योजना

Lesson 1  •  Jan 19  •  1h 6m

Jan

20

पंचवार्षिक योजना - दुसरी आणि तिसरी पंचवार्षिक योजना

Lesson 2  •  Jan 20  •  1h 30m

Jan

21

पंचवार्षिक योजना - चौथी, पाचवी आणि सहावी पंचवार्षिक योजना

Lesson 3  •  Jan 21  •  1h 33m

Week 2

Jan 23 - 29

7 lessons

Jan

23

सातवी आणि आठवी पंचवार्षिक योजना

Lesson 4  •  Jan 23  •  1h 30m

Jan

24

नववी ते बारावी पंचवार्षिक योजना आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 5  •  Jan 24  •  42m

Jan

25

पंचवार्षिक योजनेचा अभ्यास

Lesson 6  •  Jan 25  •  1h 30m

Jan

25

RBI आणि मौद्रिक धोरण - भाग I

Lesson 7  •  Jan 25  •  1h 30m

Jan

26

RBI आणि मौद्रिक धोरण - भाग II

Lesson 8  •  Jan 26  •  1h 31m

Jan

27

RBI आणि मौद्रिक धोरण भाग - III

Lesson 9  •  Jan 27  •  1h 32m

Jan

28

M1,M2,M3 - म्हणजे काय ? या द्वारे RBI काय मोजते ?

Lesson 10  •  Jan 28  •  1h 12m

Week 3

Jan 30 - Feb 5

5 lessons

Jan

30

नाबार्ड, RRBs, भारतातील सहकारी बँका आणि शंका निरसनाचे सत्र

Lesson 11  •  Jan 30  •  1h 30m

Jan

31

महागाई - भाग I

Lesson 12  •  Jan 31  •  1h 31m

Feb

1

महागाई - भाग II

Lesson 13  •  Feb 1  •  1h 31m

Feb

2

गरिबी आणि बेरोजगारी - भाग I

Lesson 14  •  Feb 2  •  1h 28m

Feb

3

गरिबी आणि बेरोजगारी - भाग II

Lesson 15  •  Feb 3  •  1h 18m

+ See all lessons