भरती परीक्षेसाठी सामान्य जागरुकतेचा पूर्ण अभ्यासक्रम - Bharti Exams

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

भरती परीक्षेसाठी सामान्य जागरुकतेचा पूर्ण अभ्यासक्रम - Bharti Exams

Kapil Kalkekar

कपिल काळकेकर सामान्य ज्ञानाचे सखोल ज्ञान देतात. हा अभ्यासक्रम एमबीईसीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी योग्य असेल. या कोर्सचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर फायदा होईल. हा कोर्स अंदाजे 1.5... Read more
Started on Feb 9

Feb 9 - Apr 9, 2023

40 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Feb 6 - 12

3 lessons

Feb

9

प्राचीन भारताचा इतिहास

Lesson 1  •  Feb 9  •  1h 32m

Feb

10

आधुनिक भारताचा इतिहास

Lesson 2  •  Feb 10  •  1h 6m

Feb

11

आधुनिक भारताचा इतिहास

Lesson 3  •  Feb 11  •  1h 20m

Week 2

Feb 13 - 19

5 lessons

Feb

13

स्वतंत्र्य लढ्यातील सन्माननीय व्यक्तिमत्वे

Lesson 4  •  Feb 13  •  1h 21m

Feb

14

भारतातील व महाराष्ट्रातील क्रांतिकारी संघटना व शंका निरसन केंद्र

Lesson 5  •  Feb 14  •  32m

Feb

15

भारतातील व महाराष्ट्रातील क्रांतिकारक

Lesson 6  •  Feb 15  •  1h 30m

Feb

16

भारतातील महत्वपूर्ण वृत्तपत्र & पुस्तके

Lesson 7  •  Feb 16  •  1h 30m

Feb

17

भारताचे व्हॉईसरॉय व गव्हर्नर जनरल व शंका निरसन सत्र

Lesson 8  •  Feb 17  •  1h 5m

Week 3

Mar 6 - 12

4 lessons

Mar

9

इतिहासातील महत्वपूर्ण कायदे 1909

Lesson 9  •  Mar 9  •  1h 5m

Mar

10

इतिहासातील महत्वपूर्ण कायदे 1919

Lesson 10  •  Mar 10  •  51m

Mar

11

इतिहासातील महत्वपूर्ण कायदे 1935 व शंका निरसन केंद्र

Lesson 11  •  Mar 11  •  1h 14m

Mar

12

गांधी युग व स्वतंत्र्यलढा व शंका निरसन सत्र

Lesson 12  •  Mar 12  •  31m

+ See all lessons