सामान्य ज्ञानावरील कोर्स - विविध भरती परीक्षा

Thumbnail
Marathi

सामान्य ज्ञानावरील कोर्स - विविध भरती परीक्षा

Kapil Kalkekar

कपिल कळकेकर सामान्य ज्ञानाचे सखोल ज्ञान देतात. हा अभ्यासक्रम एमबीईसीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी योग्य असेल. या कोर्सचा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर फायदा होईल. हा कोर्स अंदाजे 1.5 ... Read more
Ended on May 5

Mar 9 - May 5, 2023

40 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Mar 6 - 12

3 lessons

Mar

9

विज्ञानातील विविध शास्त्रांचा अभ्यास

Lesson 1  •  Mar 9  •  1h 9m

Mar

10

विविध वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचे कार्य

Lesson 2  •  Mar 10  •  1h

Mar

11

विविध वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचे उपयोग

Lesson 3  •  Mar 11  •  1h

Week 2

Mar 13 - 19

6 lessons

Mar

13

वैज्ञानिक शोध व शोधकर्ते

Lesson 4  •  Mar 13  •  1h 11m

Mar

14

विज्ञानातील महत्वपूर्ण नियम व सिद्धांत आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 5  •  Mar 14  •  1h 8m

Mar

15

रसायनशास्त्र विविध संकल्पना

Lesson 6  •  Mar 15  •  50m

Mar

16

भौतिकशास्त्र विविध संकल्पना

Lesson 7  •  Mar 16  •  1h 21m

Mar

17

जीवशास्त्र विविध संकल्पना

Lesson 8  •  Mar 17  •  1h 7m

Mar

18

पंचायतराज संबंधित समित्या

Class was cancelled by the Educator

Week 3

Mar 20 - 26

6 lessons

Mar

20

पंचायतराज संबंधित घटनादुरुस्ती आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 10  •  Mar 20  •  17m

Mar

21

ग्रामीण प्रशासन

Lesson 11  •  Mar 21  •  1h 15m

Mar

22

ग्रामसभा व ग्रामसेवक

Lesson 12  •  Mar 22  •  57m

Mar

23

ग्रामपंचायत

Lesson 13  •  Mar 23  •  1h 30m

Mar

24

पंचायतसमिती व गटविकासअधिकारी

Lesson 14  •  Mar 24  •  1h 1m

Mar

25

जिल्हापरिषद व मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 15  •  Mar 25  •  1h 1m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2024 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd