सामान्य ज्ञानाचा परिपूर्ण कोर्स: नवीन पॅटर्ननुसार - महाराष्ट्र भारती परीक्षा

Thumbnail
Marathi

सामान्य ज्ञानाचा परिपूर्ण कोर्स: नवीन पॅटर्ननुसार - महाराष्ट्र भारती परीक्षा

Kapil Kalkekar

या कोर्समध्ये, कपिल कळकेकर हे सामान्य ज्ञान या विषयाचे सखोल ज्ञान प्रदान करतील. 2023 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या विवीध गट क व गट ड भरती परीक्षांची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. या कोर्स मधील शंका... Read more
Ended on Feb 20

Jan 5 - Feb 20, 2023

40 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Jan 2 - 8

3 lessons

Jan

5

विज्ञानातील विविध शास्त्रांचा अभ्यास

Lesson 1  •  Jan 5  •  1h 31m

Jan

6

विविध वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचे कार्य

Lesson 2  •  Jan 6  •  1h 33m

Jan

7

विविध वैज्ञानिक उपकरणे व त्यांचा उपयोग

Lesson 3  •  Jan 7  •  1h 15m

Week 2

Jan 9 - 15

6 lessons

Jan

9

वैज्ञानिक शोध व शोधकर्ते आणि शंका निरसन

Lesson 4  •  Jan 9  •  1h 15m

Jan

10

विज्ञानातील महत्वपूर्ण नियम व सिद्धांत

Lesson 5  •  Jan 10  •  1h 6m

Jan

11

रसायनशास्त्र विविध संकल्पना

Lesson 6  •  Jan 11  •  1h 31m

Jan

12

भौतिकशास्त्र विविध संकल्पना

Lesson 7  •  Jan 12  •  56m

Jan

13

जीवशास्त्र विविध संकल्पना आणि शंका निरसन

Lesson 8  •  Jan 13  •  1h 31m

Jan

14

पंचायतराज संबंधित समित्या

Lesson 9  •  Jan 14  •  1h 36m

Week 3

Jan 16 - 22

6 lessons

Jan

16

पंचायतराज संबंधित घटनादुरुस्ती

Lesson 10  •  Jan 16  •  31m

Jan

17

ग्रामीण प्रशासन

Lesson 11  •  Jan 17  •  1h 21m

Jan

18

ग्रामसभा व ग्रामसेवक आणि शंका निरसन

Lesson 12  •  Jan 18  •  1h 30m

Jan

19

ग्रामपंचायत

Lesson 13  •  Jan 19  •  1h 30m

Jan

20

पंचायतसमिती व गटविकासअधिकारी

Lesson 14  •  Jan 20  •  1h 24m

Jan

21

जिल्हापरिषद व मुख्यकार्यकारी अधिकारी

Lesson 15  •  Jan 21  •  1h 21m

+ See all lessons