Lessons

18 lessons • 4h 1m

संयुक्त गट ब ची तयारी करताय तर काही गोष्टी पाळा

14m 49s

PSI/STI/ASO च्या परीक्षेचा अभ्यास सुरु करायच्या आधी हे लक्षात घ्या

14m 56s

पूर्व परीक्षेची 100टक्के रणनिती

15m 00s

अभ्यासिक, पुस्तकांची निवड, सकारात्मक मानसिकता यांचे मार्गदर्शन

15m 00s

MPSC च्या अभ्यासात NOTES कशा काढ़ाव्या

15m 00s

भूगोल विषयाचा अभ्यास करताना नक्की कोणती प्रकरणे वाचावी

15m 00s

इतिहासाचा अभ्यास कसा करावा?

15m 00s

भारतीय अर्थशास्त्र या विषयाचा MPSC चा अभ्यासक्रम समजून घ्या.

15m 00s

समाज सुधारक नक्की कोणते अभ्यासावे

15m 00s

नागरिकशास्त्र या विषयाचा अभ्यासक्रम व plan.

15m 00s

+ See all lessons