Company Logo

Capsule Course on PSI Laws for Subordinate Services

PREVIEW
Marathi

Capsule Course on PSI Laws for Subordinate Services

Vrushali Honrao
मित्रानो , ह्या कोर्से मध्ये आपण फौजदार मुख्य परीक्षेसाठी आवश्यक असणार्या कायदा या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत ह्या पहिल्या भागात आपण मुख्य परीक्षेसाठी पेपर २ मधील जे ४ MINOR ACTS आहेत त्यांचा सखोल अभ्यास करणार आ... Read more
Ended on May 10

Aug 17, 2019 - May 10, 2020

10 lessons, 1 quiz
No internet connection