Lessons

5 lessons • 1h 3m

बुद्धिमत्ता चाचणी 1 - कमी वेळेत कसे काय सोडवायचे?

11m 41s

बुद्धिमत्ता चाचणी 2 - कमी वेळेत कसे काय सोडवायचे?

13m 02s

बुद्धिमत्ता चाचणी 3 - कमी वेळेत कसे काय सोडवायचे?

13m 31s

बुद्धिमत्ता चाचणी 4 - कमी वेळेत कसे काय सोडवायचे?

12m 39s

बुद्धिमत्ता चाचणी 5 - कमी वेळेत कसे काय सोडवायचे?

12m 42s