Lessons

28 lessons • 4h 6m

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

7m 59s

ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਲੱਛਣ

7m 52s

ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੱਤ

8m 30s

ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ- ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਗੀਤ ਨਾਟਕ

7m 34s

ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ- ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ

7m 53s

ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ- ਕਾਵਿ ਨਾਟਕ, ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਾਟਕ

8m 04s

ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ- ਲਘੂ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਨਾਟਕ

7m 58s

ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੂਪ- ਮੂਕ ਨਾਟਕ, ਟੀਵੀ ਨਾਟਕ,ਇਕ ਪਾਤਰੀ ਨਾਟਕ

8m 58s

ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ - 1

7m 21s

ਨਾਟਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ - 2

8m 51s

+ See all lessons