मराठी व्याकरण या विषयाचा परिपूर्ण कोर्स

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

मराठी व्याकरण या विषयाचा परिपूर्ण कोर्स

Kapil Shantaram Warulkar

मराठी व्याकरण या विषयाच्या कोर्स मध्ये आपण मराठी व्याकरण या विषयातील संपूर्ण घटक अभ्यासणार आहोत व मागच्या वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका टॉपिक नुसार पाहणार आहोत, हा कोर्स पोलीस भरती ,तलाठी भरती व आगामी होणाऱ्या महाराष्... Read more
Ended on Jan 13

Dec 9, 2022 - Jan 13, 2023

21 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Dec 5 - 11

2 lessons

Dec

9

नाम व नामांचे प्रकार

Class was cancelled by the Educator

Dec

10

लिंग विचार

Lesson 2  •  Dec 10  •  1h 6m

Week 2

Dec 12 - 18

6 lessons

Dec

12

वचन विचार

Lesson 3  •  Dec 12  •  1h 21m

Dec

13

संधी

Lesson 4  •  Dec 13  •  1h 31m

Dec

14

विभक्ती व प्रत्यय आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 5  •  Dec 14  •  1h 18m

Dec

15

वर्णमाला

Class was cancelled by the Educator

Dec

16

प्रयोग

Lesson 7  •  Dec 16  •  1h

Dec

17

काळ व काळाचे प्रकार

Lesson 8  •  Dec 17  •  59m

Week 3

Dec 19 - 25

6 lessons

Dec

19

समास

Lesson 9  •  Dec 19  •  1h 23m

Dec

20

शब्दसिद्धी आणि शंका निरसन सत्र

Lesson 10  •  Dec 20  •  52m

Dec

21

विरामचिंन्हे

Lesson 11  •  Dec 21  •  52m

Dec

22

समानार्थी शब्द

Class was cancelled by the Educator

Dec

23

विरुद्धार्थी शब्द

Lesson 13  •  Dec 23  •  1h 14m

Dec

24

कर्ता

Lesson 14  •  Dec 24  •  1h 11m

+ See all lessons

Unacademy is India’s largest online learning platform. Download our apps to start learning


Starting your preparation?

Call us and we will answer all your questions about learning on Unacademy

Call +91 8585858585
Company
About usShikshodayaCareersBlogsPrivacy PolicyTerms and Conditions
Products
Learner appLearner appEducator appEducator appParent appParent app

© 2023 Sorting Hat Technologies Pvt Ltd