Company Logo
Malayalam

(Malayalam) Time, Speed and Distance

5

171 ratings

31 reviews

Hanshad H

In this course, the educator will be teaching about Time, Speed and Distance

Reviews

5

31 reviews

Rajna T

reviewed on Jul 10, 2019

its a very gud class sir 👌👌👌👌👌👌

Seetha

reviewed on Jun 18, 2019

Thank you Sir...class ellam super a sir...very easy to understand...well explained..thankyou so much Sir..🙏🙏

surya surendran

reviewed on May 29, 2019

ഒരു request ആണ്, ശബ്ദം കുറച്ചൂടെ കൂട്ടണം. ഇതിലെ പല ക്ലാസ്സിലും voice വളരെ കുറവാണ് അതു കാരണം ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. Volume കുറച്ചൂടെ കൂട്ടി ക്ലാസ് എടുത്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. സർ ന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം ഈസി ആയിട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വോയ്സ് prblm മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Thank you..

View more reviews