Company Logo

Course on HRD for Rajyaseva Mains Batch

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Course on HRD for Rajyaseva Mains Batch

Kiran Wankhade

या अभ्यासक्रमात किरण वानखडे मानव संसाधन विकासाचे सखोल ज्ञान देतील. MPSC तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. त्यांच्या तयारीच्या कोणत्याही टप्प्यावर शिकणार् यांना अभ्यासक्रमाचा फायदा होईल. अभ्... Read more
Ended on Nov 21

Nov 1, 2021 - Nov 21, 2021

16 lessons
warningNo internet connection