Foundation Course on History

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

Foundation Course on History

Akshaya Ranade

मी डॉ अक्षया रानडे या सेशन मध्ये इतिहासाच्या च्या महत्वाच्या कन्सेप्ट प्रश्नांसह शिकवणार आहे.इतिहास हा विषय सेवा आयोगाच्या सर्व च परीक्षांसाठी अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. हा सेशन ६० मिनिटे असेल व तुमच्या सर्व शं... Read more
Ended on Aug 30

May 21 - Aug 30, 2020

45 lessons

6 quizzes

0 practices

0 questions by educators

Week 1

May 18 - 24

4 lessons

May

21

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - I

Lesson 1  •  May 21  •  1h 8m

May

22

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - II

Lesson 2  •  May 22  •  1h 13m

May

23

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - III

Lesson 3  •  May 23  •  1h 15m

May

24

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - IV और संदेह समाशोधन सत्र

Lesson 4  •  May 24  •  1h 7m

Week 2

May 25 - 31

6 lessons • 1 quiz

May

25

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - V

Lesson 5  •  May 25  •  1h 11m

quiz

Weekly Quiz

Quiz 1  •  Missed  •  May 25

May

26

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - VI

Lesson 6  •  May 26  •  1h 17m

May

27

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - VII

Lesson 7  •  May 27  •  1h 14m

May

28

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - VIII और संदेह समाशोधन सत्र

Lesson 8  •  May 28  •  1h 9m

May

29

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - IX

Lesson 9  •  May 29  •  1h 18m

May

30

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - X

Lesson 10  •  May 30  •  1h 5m

Week 3

Jun 1 - 7

5 lessons

Jun

1

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - XI

Lesson 11  •  Jun 1  •  1h 4m

Jun

2

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - XII और संदेह समाशोधन सत्र

Lesson 12  •  Jun 2  •  1h 5m

Jun

3

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - XIII

Lesson 13  •  Jun 3  •  1h

Jun

5

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - XV

Lesson 14  •  Jun 5  •  1h 8m

Jun

7

संकल्पनांसहित इतिहास भाग - XIV

Lesson 15  •  Jun 7  •  1h

+ See all lessons