DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - सप्टेंबर 2022

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - सप्टेंबर 2022

Shrikant Sathe

या अभ्यासक्रमात श्रीकांत साठे सर आपणास चालू घडामोडींचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/युपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्याव... Read more
Ended on Sep 30

Sep 7 - Sep 30, 2022

16 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Sep 5 - 11

5 lessons

Sep

7

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १ ते ६ सप्टेंबर

Lesson 1  •  Sep 7  •  1h 11m

Sep

7

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - ७ सप्टेंबर

Lesson 2  •  Sep 7  •  1h 27m

Sep

8

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - ८ सप्टेंबर

Lesson 3  •  Sep 8  •  1h 15m

Sep

9

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - ९ सप्टेंबर

Lesson 4  •  Sep 9  •  1h 11m

Sep

10

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १० सप्टेंबर आणि शंका निरसन

Lesson 5  •  Sep 10  •  1h 8m

Week 2

Sep 12 - 18

5 lessons

Sep

12

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - ११, १२ सप्टेंबर

Lesson 6  •  Sep 12  •  1h 36m

Sep

14

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १४ सप्टेंबर

Lesson 7  •  Sep 14  •  1h 13m

Sep

15

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १५ सप्टेंबर

Lesson 8  •  Sep 15  •  1h 7m

Sep

16

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १६ सप्टेंबर आणि शंका निरसन

Lesson 9  •  Sep 16  •  1h 6m

Sep

16

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १३ सप्टेंबर

Lesson 10  •  Sep 16  •  1h 2m

Week 3

Sep 19 - 25

4 lessons

Sep

19

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - १७, १८, १९ सप्टेंबर व शंका निरसन

Lesson 11  •  Sep 19  •  1h 2m

Sep

20

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - २० सप्टेंबर

Lesson 12  •  Sep 20  •  1h 7m

Sep

21

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - २१ सप्टेंबर

Lesson 13  •  Sep 21  •  1h 4m

Sep

22

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - २२ सप्टेंबर

Lesson 14  •  Sep 22  •  1h 4m

+ See all lessons