DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - नोव्हेंबर 2022

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - नोव्हेंबर 2022

Shrikant Sathe

या अभ्यासक्रमात श्रीकांत साठे चालू घडामोडींचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/यूपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा अभ्यासक्रम उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्याचा या... Read more
Ended on Nov 18

Nov 5 - Nov 18, 2022

14 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 31 - Nov 6

2 lessons

Nov

5

दररोज चालू घडामोडी - भाग I

Lesson 1  •  Nov 5  •  1h 34m

Nov

6

दररोज चालू घडामोडी - भाग II

Lesson 2  •  Nov 6  •  1h 36m

Week 2

Nov 7 - 13

6 lessons

Nov

7

दररोज चालू घडामोडी - भाग III

Lesson 3  •  Nov 7  •  1h 31m

Nov

8

दररोज चालू घडामोडी - भाग IV

Lesson 4  •  Nov 8  •  1h 33m

Nov

9

दररोज चालू घडामोडी - भाग V आणि शंका निरसन

Lesson 5  •  Nov 9  •  1h 30m

Nov

10

दररोज चालू घडामोडी - भाग VI

Lesson 6  •  Nov 10  •  1h 36m

Nov

11

दररोज चालू घडामोडी - भाग VII

Lesson 7  •  Nov 11  •  1h 38m

Nov

12

दररोज चालू घडामोडी - भाग VIII

Lesson 8  •  Nov 12  •  1h 37m

Week 3

Nov 14 - 20

6 lessons

Nov

15

दररोज चालू घडामोडी - भाग XI

Lesson 9  •  Nov 15  •  1h 36m

Nov

15

दररोज चालू घडामोडी - भाग X आणि शंका निरसन

Lesson 10  •  Nov 15  •  1h 35m

Nov

17

दररोज चालू घडामोडी - भाग XIII

Lesson 11  •  Nov 17  •  1h 31m

Nov

17

दररोज चालू घडामोडी - भाग XII

Lesson 12  •  Nov 17  •  1h 38m

Nov

18

दररोज चालू घडामोडी - भाग XIV आणि शंका निरसन

Lesson 13  •  Nov 18  •  1h 32m

Nov

18

दररोज चालू घडामोडी - भाग IX

Lesson 14  •  Nov 18  •  1h 32m