DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - ऑक्टोबर 2022

Thumbnail
PREVIEW
Marathi

DCA: डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - ऑक्टोबर 2022

Shrikant Sathe

या अभ्यासक्रमात श्रीकांत साठे सर आपणास चालू घडामोडींचे सखोल ज्ञान देतील. एमपीएससी/युपीएससी (मराठी) (वर्णनात्मक आणि वस्तुनिष्ठ) ची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांसाठी हा कोर्स उपयुक्त ठरेल. अभ्यासाच्या कोणत्याही टप्प्याव... Read more
Ended on Oct 31

Oct 3 - Oct 31, 2022

20 lessons
0 practices

0 questions by educators

Week 1

Oct 3 - 9

6 lessons

Oct

3

दररोज चालू घडामोडी - भाग I

Lesson 1  •  Oct 3  •  1h 23m

Oct

4

दररोज चालू घडामोडी - भाग II

Lesson 2  •  Oct 4  •  1h 9m

Oct

5

दररोज चालू घडामोडी - भाग III

Lesson 3  •  Oct 5  •  1h 3m

Oct

6

दररोज चालू घडामोडी - भाग IV

Lesson 4  •  Oct 6  •  1h 7m

Oct

7

दररोज चालू घडामोडी - भाग V आणि शंका निरसन

Lesson 5  •  Oct 7  •  1h 5m

Oct

8

दररोज चालू घडामोडी - भाग VI

Lesson 6  •  Oct 8  •  1h 2m

Week 2

Oct 10 - 16

6 lessons

Oct

10

दररोज चालू घडामोडी - भाग VII

Lesson 7  •  Oct 10  •  1h 24m

Oct

12

दररोज चालू घडामोडी - भाग IX

Lesson 8  •  Oct 12  •  1h 10m

Oct

12

दररोज चालू घडामोडी - भाग VIII

Lesson 9  •  Oct 12  •  1h 11m

Oct

13

दररोज चालू घडामोडी - भाग X आणि शंका निरसन

Lesson 10  •  Oct 13  •  1h 11m

Oct

14

दररोज चालू घडामोडी - भाग XI

Lesson 11  •  Oct 14  •  1h 5m

Oct

15

दररोज चालू घडामोडी - भाग XII

Lesson 12  •  Oct 15  •  1h 6m

Week 3

Oct 17 - 23

6 lessons

Oct

17

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १३

Lesson 13  •  Oct 17  •  1h 7m

Oct

18

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १४

Lesson 14  •  Oct 18  •  1h 3m

Oct

19

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १५ आणि शंका निरसन

Lesson 15  •  Oct 19  •  1h 3m

Oct

20

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १६

Lesson 16  •  Oct 20  •  1h 10m

Oct

23

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १८

Lesson 17  •  Oct 23  •  1h 5m

Oct

23

डेली करंट अफेअर्स (दररोज चालू घडामोडी) - भाग १९

Lesson 18  •  Oct 23  •  1h 4m

+ See all lessons